หน้าหลัก
ยามก๋องเดิ๋ก
ยามฯกลฯอฯง
[ยามกลองเดิก็]

น.เวลา ๑๙.๓๐ น. - ๒๑.๐๐ น.

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ยามก๋องเดิ๋ก (ยามฯกลฯอฯง)