หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ยามก๋องฮุ่ง
อักษรล้านนา
ยามฯกลฯอฯง
เทียบอักษรไทย
[ยามกลองรุ่ง]
ความหมาย

น.เวลา ๐๑.๓๐ น. - ๐๓.๐๐ น.

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ยามก๋องฮุ่ง (ยามฯกลฯอฯง)