หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ยามก๋องงาย
อักษรล้านนา
ยามฯกลฯอฯง
เทียบอักษรไทย
[ยามกลองงาย]
ความหมาย

น.เวลา ๐๗.๓๐ น. - ๐๙.๐๐ น.

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ยามก๋องงาย (ยามฯกลฯอฯง)