หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ยามก๋องค่ำ
อักษรล้านนา
ยามฯกลฯอฯงฅํา
เทียบอักษรไทย
[ยามกลองฅ่ำ]
ความหมาย

น.เวลา ๑๓.๓๐ น. - ๑๕.๐๐ น.

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ยามก๋องค่ำ (ยามฯกลฯอฯงฅํา)