หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ยานใจ๋
อักษรล้านนา
ยานฯไจ
เทียบอักษรไทย
[ยานใจ]
ความหมาย

ว.เชื่องช้า,ไม่กระฉับกระเฉง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ยานใจ๋ (ยานฯไจ)