หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ยานเถิบเถิ้ง
อักษรล้านนา
ยานฯเถิปฯเถิ้งฯ
เทียบอักษรไทย
[ยานเถิบเถิ้ง]
ความหมาย

ว.หย่อนยานมากๆ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ยานเถิบเถิ้ง (ยานฯเถิปฯเถิ้งฯ)