หน้าหลัก
ยานต๊องก๊อง
ยานฯท้อฯงค้อฯง
[ยานท้องค้อง]

ว.หย่อนยานลง(ใช้กับของเล็ก)

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ยานต๊องก๊อง (ยานฯท้อฯงค้อฯง)