หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ยานกาง
อักษรล้านนา
ยานฯคาฯงฯ
เทียบอักษรไทย
[ยานคาง]
ความหมาย

ก.เคี้ยวอาหารหรือพูดด้วยอาการที่เชื่องช้ายืดยาดหรือที่ไม่เต็มใจ; กางยาน ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ยานกาง (ยานฯคาฯงฯ)