หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ยาดยอยิง
อักษรล้านนา
ยอฯดยํอฯยิงฯ
เทียบอักษรไทย
[ยาดยอยิง]
ความหมาย

ก.ยกธนูขึ้นดึงสายในท่าเตรียมยิง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ยาดยอยิง (ยอฯดยํอฯยิงฯ)