หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ยากใจ๋
อักษรล้านนา
ยากฯไจ
เทียบอักษรไทย
[ยากใจ]
ความหมาย

น.ลำบากใจ,ท้อแท้

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ยากใจ๋ (ยากฯไจ)