หน้าหลัก
ยากใจ๋
ยากฯไจ
[ยากใจ]

น.ลำบากใจ,ท้อแท้

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ยากใจ๋ (ยากฯไจ)