หน้าหลัก
ยากลำบาก
ยากฯลำบาฯกฯ
[ยากลำบาก]

ดู...ยากนัก

ยากนัก
ยากฯนักฯ
[ยากนัก]

ว.ลำบากมาก,ทุกข์เหลือเกิน,ทำได้ยาก; ยากลำบาก ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ยากลำบาก (ยากฯลำบาฯกฯ)