หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ยากลำบาก
อักษรล้านนา
ยากฯลำบาฯกฯ
เทียบอักษรไทย
[ยากลำบาก]
ความหมาย

ดู...ยากนัก

ออกเสียงล้านนา
ยากนัก
อักษรล้านนา
ยากฯนักฯ
เทียบอักษรไทย
[ยากนัก]
ความหมาย

ว.ลำบากมาก,ทุกข์เหลือเกิน,ทำได้ยาก; ยากลำบาก ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ยากลำบาก (ยากฯลำบาฯกฯ)