หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ยากนัก
อักษรล้านนา
ยากฯนักฯ
เทียบอักษรไทย
[ยากนัก]
ความหมาย

ว.ลำบากมาก,ทุกข์เหลือเกิน,ทำได้ยาก; ยากลำบาก ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ยากนัก (ยากฯนักฯ)