หน้าหลัก
ยัวยานกานหาม
ย฿วฯยานฯคาฯนฯหามฯ
[ยัวยานคานหาม]

ดู...ยัว

ยัว
ย฿วฯ
[ยัว]

น.วอ,เสลี่ยง - ยานที่มีหลังคาเป็นรูปเรือน ใช้คนหาม; ยัวยาน,ยัวยานกานหาม,สิ๋วิก๋า,สิ๋วิก๋าย ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ยัวยานกานหาม (ย฿วฯยานฯคาฯนฯหามฯ)