หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ยัวคำ
อักษรล้านนา
ย฿วฯฅำ
เทียบอักษรไทย
[ยัวฅำ]
ความหมาย

น.เสลี่ยง(ที่ประดับด้วย)ทองคำ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ยัวคำ (ย฿วฯฅำ)