หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ยับใส่กั๋น
อักษรล้านนา
ยัปฯไส่กันฯ
เทียบอักษรไทย
[ยับใส่กัน]
ความหมาย

ก.จัดให้หนุ่มสาวแต่งงานกัน โดยผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายเป็นผู้จับคู่ให้ (มักเป็นเครือญาติกัน); ยับหื้อกั๋น,สืบหื้อกั๋น ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ยับใส่กั๋น (ยัปฯไส่กันฯ)