หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ยันต์โตน
อักษรล้านนา
ยัน์ตฯโท฿นฯ
เทียบอักษรไทย
[ยันต์โทน]
ความหมาย

น.ตะกรุดเดี่ยว

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ยันต์โตน (ยัน์ตฯโท฿นฯ)