หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ยันต์เตียน
อักษรล้านนา
ยัน์ตฯทยฯร
เทียบอักษรไทย
[ยันต์เทียน]
ความหมาย

น.เทียนอาคม - เทียนที่ผู้มีคาถาอาคมทำขึ้นเพื่อการต่างๆเช่น ให้อยู่ดีมีสุข ให้คลาดแคล้วจากภยัน ตราย พ้นจากเคราะห์หรือมีโชคมีลาภ มีอายุยืนยาว หรือให้ผัวเมียเลิกร้างกัน ให้เจ้านายรัก ให้หญิงสาวที่ตนรักชอบมารักและหลงใหลตน เป็นต้น โดยใช้วิธีลงยันต์หรืออักขระบนกระดาษสา แล้วเขียนชื่อและวัน เดือน ปี เกิดของคนที่ถูกทำใส่ลงไปแล้วม้วนรอบฝ้ายทำเป็นไส้ หุ้มด้วยขี้ผึ้ง เรียก "สีเตียน" จากนั้นนำไปจุดในที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในตำรา เช่น หน้าพระประธาน ป่าช้า ทางแยก วัดร้าง ใต้ถุนบ้าน เป็นต้น เชื่อว่าเทียนนั้นจะบันดาลให้คุณหรือโทษเป็นไปตามความต้องการของผู้กระทำได้

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ยันต์เตียน (ยัน์ตฯทยฯร)