หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ยันต์หนีบ
อักษรล้านนา
ยัน์ตฯหีนฯบ
เทียบอักษรไทย
[ยันต์หนีบ]
ความหมาย

น.แผ่นยันต์ทองเหลืองที่ไม่ม้วน แต่พับครึ่งมีเชือกร้อย มักใช้ในทางชู้สาว หรือเมตตามหานิยม

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ยันต์หนีบ (ยัน์ตฯหีนฯบ)