หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ยันต์ข่าม
อักษรล้านนา
ยัน์ตฯข่ามฯ
เทียบอักษรไทย
[ยันต์ข่าม]
ความหมาย

น.ยันต์หรือตะกรุดที่ทำให้ผู้ครอบครองคงกระพันชาตรี

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ยันต์ข่าม (ยัน์ตฯข่ามฯ)