หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ยันต์ก้อม
อักษรล้านนา
ยัน์ตฯก้อฯม
เทียบอักษรไทย
[ยันต์ก้อม]
ความหมาย

น.ตะกรุดสั้น มักเป็นตะกรุดเดี่ยว

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ยันต์ก้อม (ยัน์ตฯก้อฯม)