หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ยันต์กั๋นผี
อักษรล้านนา
ยัน์ตฯกันฯผี
เทียบอักษรไทย
[ยันต์กันผี]
ความหมาย

น.ยันต์หรือตะกรุดที่ใช้ป้องกันผีร้ายต่างๆ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ยันต์กั๋นผี (ยัน์ตฯกันฯผี)