หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ยันต์
อักษรล้านนา
ยัน์ตฯ
เทียบอักษรไทย
[ยันต์]
ความหมาย

น.แผ่นโลหะ ผ้า หรือกระดาษเขียนรูป อักขระ ตัวเลข (มักเป็นภาษาขอมหรือล้านนา) ผ่านกรรมวิธีปลุกเสกด้วยคาถาอาคม ถือว่าเป็นของขลัง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ยันต์ (ยัน์ตฯ)