หน้าหลัก
ยังแควน
ยังฯแฅวฯร
[ยังแฅวน]

ว.ค่อยยังชั่ว,ดีขึ้น,ดีกว่าเดิม

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ยังแควน (ยังฯแฅวฯร)