หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ยังแควน
อักษรล้านนา
ยังฯแฅวฯร
เทียบอักษรไทย
[ยังแฅวน]
ความหมาย

ว.ค่อยยังชั่ว,ดีขึ้น,ดีกว่าเดิม

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ยังแควน (ยังฯแฅวฯร)