หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ยังฮอด
อักษรล้านนา
ยังฯรอฯด
เทียบอักษรไทย
[ยังรอด]
ความหมาย

ว.มีอยู่เรื่อยๆ,มีอยู่ตลอด

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ยังฮอด (ยังฯรอฯด)