หน้าหลัก
ยังอยู่
ยังอยู่
ยังฯ£
[ยังอยู่]

ว.ยังคงอยู่,ยังไม่ตาย,ยังเหลืออยู่

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ยังอยู่ (ยังฯ£)