หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ยังมี
อักษรล้านนา
ยังฯมี
เทียบอักษรไทย
[ยังมี]
ความหมาย

ว.ยังเป็นคนที่มีชีวิตอยู่,ยังไม่ตาย; ยังคน ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ยังมี (ยังฯมี)