หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ยักข์เยน
อักษรล้านนา
ยัก์ขฯเยนฯ
เทียบอักษรไทย
[ยักข์เยน]
ความหมาย

น.อมนุษย์ที่เกิดขึ้นมาจากคนที่มีคาถาอาคมแก่กล้า ว่ากันว่า สามารถจำแลงแปลงกายเป็นสัตว์ร้ายได้ เช่น ผีเสื้อน้ำ,ยักษ์ร้าย,เสือเยน เป็นต้น; เยน ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ยักข์เยน (ยัก์ขฯเยนฯ)