หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ยอย
อักษรล้านนา
ยอฯยฯ
เทียบอักษรไทย
[ยอย]
ความหมาย

น.ตาชั่ง,ปลายกิ่งไม้ ว.ปลาย,ด้านไกลสุด

ออกเสียงล้านนา
ยฺอย
อักษรล้านนา
อยฯอฯย,อยฯอฯยฯ
เทียบอักษรไทย
[อฺยฺอย]
ความหมาย

ก.ทยอย - อาการที่เอาไปหรือเอามาทีละน้อยแต่บ่อยๆ; บอย ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ยอย (อยฯอฯย,อยฯอฯยฯ)