หน้าหลัก
ยอย
ยอฯยฯ
[ยอย]

น.ตาชั่ง,ปลายกิ่งไม้ ว.ปลาย,ด้านไกลสุด

ยอย
อยฯอฯย,อยฯอฯยฯ
[อฺยฺอย]

ก.ทยอย - อาการที่เอาไปหรือเอามาทีละน้อยแต่บ่อยๆ; บอย ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ยอย (อยฯอฯย,อยฯอฯยฯ)