หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ยอมก๊าน
อักษรล้านนา
ยอฯมค้าฯนฯ
เทียบอักษรไทย
[ยอมค้าน]
ความหมาย

ก.ยอมแพ้,ไม่สู้

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ยอมก๊าน (ยอฯมค้าฯนฯ)