หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ยอบยั้ง
อักษรล้านนา
ยอฯปฯฯยั้งฯ
เทียบอักษรไทย
[ยอบยั้ง]
ความหมาย

ก.หยุดพัก,หยุดชั่วคราว

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ยอบยั้ง (ยอฯปฯฯยั้งฯ)