หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ยอบนั่ง
อักษรล้านนา
ยอฯปฯฯนั่งฯ
เทียบอักษรไทย
[ยอบนั่ง]
ความหมาย

ก.นั่งลง,ทรุดตัวนั่งลง

ออกเสียงล้านนา
ยฺอบนั่ง
อักษรล้านนา
อยฯอฯบนั่งฯ
เทียบอักษรไทย
[อฺยฺอบนั่ง]
ความหมาย

ก.ค่อยๆทรุดตัวนั่งลง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ยอบนั่ง (อยฯอฯบนั่งฯ)