หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ยอบ
อักษรล้านนา
ยอฯปฯฯ
เทียบอักษรไทย
[ยอบ]
ความหมาย

ก.ยุบลง,พร่องลง,ย่อลง

ออกเสียงล้านนา
ยฺอบ
อักษรล้านนา
ฯอยฯอฯบ
เทียบอักษรไทย
[อฺยฺอบ]
ความหมาย

ก.ย่อลง,ทรุดตัวลงทีละน้อยด้วยอาการนุ่มนวล,อาการที่ค่อยๆ ย่อลง หุบลง โน้มลง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ยอบ (ฯอยฯอฯบ)