หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ยอดส้อย
อักษรล้านนา
ยอฯดระฯส้อฯยฯ
เทียบอักษรไทย
[ยอดสร้อย]
ความหมาย

น.หญิงคนรัก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ยอดส้อย (ยอฯดระฯส้อฯยฯ)