หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ยอดม้อนกำอู้
อักษรล้านนา
ยอฯดม้อฯรคำฯอู้
เทียบอักษรไทย
[ยอดม้อนคำอู้]
ความหมาย

ว.ยอดม้อนกำอู้ - คือ คำพูด คำสอน บทกวีนิพนธ์ ที่คนรุ่นเก่าหรือบุรพาจารย์ได้เขียนไว้ หรือพูดไว้ เห็นว่ามีคุณค่าและสาระที่จะนำมาสะกิดเตือนใจแก่คนรุ่นหลัง ให้รู้จักใช้สติปัญญาไตร่ตรอง แล้วนำไปประพฤติปฏิบัติ เช่น โคลงโลกนิติ พระนิพนธ์ในสมเด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมพระยาเดชาดิศร เปรียบเทียบสิ่งหนึ่งกับอีกสิ่งหนึ่ง เพื่ออธิบายสิ่งนั้นให้ชัดเจนขึ้นว่า ''นาคีมีพิษเพี้ยง สุริโย...เลื้อยบ่ทำเดโช แช่มช้า...พิษน้อยหยิ่งยโส แมลงป่อง...ชูแต่หางเองอ้า อวดอ้างฤทธี'', หรือ บทประพันธ์ในนิราศภูเขาทอง ของสุนทรภู่ ในขณะที่พายเรือไปอยุธยา ถึงบริเวณตำบล ''บางพูด'' แถวบางยี่ขัน นนทบุรี ให้คติสอนใจในเรื่องคำพูดว่า ''ถึงบางพูดพูดดีเป็นศรีศักดิ์ มีคนรักรสถ้อยอร่อยจิต แม้นพูดชั่วตัวตายทำลายมิตร จะชอบผิดในมนุษย์เพราะพูดจา'' หรือ พระยาพรหมโวหาร กวีเอกแห่งล้านนาไทย ได้ประพันธ์ไว้ใน ''คร่าวสี่บท'' หรือ ''ค่าวฮ่ำนางจม'' บรรยายถึงพิษของความผิดหวังแห่งความรักที่มีต่อ ''ศรีชม'' เมียรัก ไว้ตอนหนึ่งว่า ''ยามเมื่อฮัก น้ำส้มว่าหวาน...ใจ๋บ่เจยบาน น้ำต๋าลว่าส้ม''; ดู...ยอดม้อน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ยอดม้อนกำอู้ (ยอฯดม้อฯรคำฯอู้)