หน้าหลัก
ยอด
ยอฯด
[ยอด]

ว.ที่สุดของสิ่งนั้น เช่นยอดคน ยอดดอย ยอดเจดีย์

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ยอด (ยอฯด)