หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ยองๆ
อักษรล้านนา
ยอฯงๆ
เทียบอักษรไทย
[ยองๆ]
ความหมาย

ว.เปล่งปลั่ง,เป็นประกาย เช่น หน้าใสยองๆ - หน้าสดใสเปล่งปลั่ง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ยองๆ (ยอฯงๆ)