หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ยอง
อักษรล้านนา
ยอฯง
เทียบอักษรไทย
[ยอง]
ความหมาย

น๑.ชื่อเมืองยอง ในรัฐฉาน ประเทศเมียนม่าร์ น๒.ชาวยอง - กลุ่มชนที่สืบเชื้อสายจากบรรพบุรุษที่อพยพมาจากเมืองยอง น๓.ภาษายอง - ภาษาที่ชาวยองใช้สื่อสารกัน: (ยอง ที่เป็นคำกริยา หมายถึง ตั้ง หรือวาง เขียน อฺยฺอง)

ออกเสียงล้านนา
ยฺอง
อักษรล้านนา
อยฯอฯง
เทียบอักษรไทย
[อฺยฺอง]
ความหมาย

ก.วางไว้,ตั้งไว้

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ยอง (อยฯอฯง)