หน้าหลัก
ยอกเข้า
ยอฯกเขั้า
[ยอกเข้า]

ก.(ปาก)กินข้าว,รับประทานอาหาร: ไม่สุภาพ ใช้พูดกับเพื่อนฝูง หรือคนที่สนิทกันเท่านั้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ยอกเข้า (ยอฯกเขั้า)