หน้าหลัก
ยอกลูกกุย
ยอฯกลูกคุ
[ยอกลูกคุย]

ก.ชกต่อย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ยอกลูกกุย (ยอฯกลูกคุ)