หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ยอกป้อด
อักษรล้านนา
ยอฯกพอฯด
เทียบอักษรไทย
[ยอกพอด]
ความหมาย

ก.หกล้มก้นกระแทก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ยอกป้อด (ยอฯกพอฯด)