หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ยอก
อักษรล้านนา
ยอฯก
เทียบอักษรไทย
[ยอก]
ความหมาย

ก๑.กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง(ความหมายขึ้นอยู่กับคำที่ตามหลัง) ก๒.กระแทก,กระทุ้ง,ทิ่ม,ตำ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ยอก (ยอฯก)