หน้าหลัก
ยวงบ่าหนุน
ยวฯงบ่าฯหุร
[ยวงบ่าหนุน]

น.ยวงขนุน - เนื้อในของขนุนที่หุ้มเมล็ด

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ยวงบ่าหนุน (ยวฯงบ่าฯหุร)