หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ยวงบ่าหนุน
อักษรล้านนา
ยวฯงบ่าฯหุร
เทียบอักษรไทย
[ยวงบ่าหนุน]
ความหมาย

น.ยวงขนุน - เนื้อในของขนุนที่หุ้มเมล็ด

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ยวงบ่าหนุน (ยวฯงบ่าฯหุร)