หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ยม
อักษรล้านนา
ย฿มฯ
เทียบอักษรไทย
[ยม]
ความหมาย

น.มะยม - ไม้ต้น ผลกลมแป้นหยักเป็นพู สีเหลืองอ่อน รสเปรี้ยว ว.อ่อน,นุ่ม,ชื้น,อ่อนเพลีย; ยวม ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ยม (ย฿มฯ)