หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ยง
อักษรล้านนา
ย฿งฯ
เทียบอักษรไทย
[ยง]
ความหมาย

ก.ทำให้สูงขึ้น เช่น ยกขันดอกไม้ สิ่งของเครื่องไทยทานขึ้นจรดศีรษะก่อนที่จะประเคนถวายพระ เยอ,เยิง,โยง ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ยง (ย฿งฯ)