หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ยกหาง
อักษรล้านนา
ย฿กฯหางฯ
เทียบอักษรไทย
[ยกหาง]
ความหมาย

สำนวน.ยกยอตัวเอง - ใช้ในการเปรียบเปรยคนที่มีนิสัยชอบชื่นชมตนเองให้คนอื่นฟัง ยกตนว่าตัวเองนั้นเป็นคนเก่งอย่างนั้นอย่างนี้ ดีอย่างนั้นอย่างนี้ ทำอะไรได้เก่งกาจ บรรยายสรรพคุณต่างๆ ให้คนอื่นฟังโดยไม่รู้สึกละอายใจ เปรียบเหมือนสุนัขเวลาอุจจาระจะยกหางตัวเองขึ้นโดยไม่ต้องให้ใครช่วย ซึ่งเป็นลักษณะนิสัยปกติของสุนัข แต่ว่าการนำมาเปรียบเทียบกับคนนั้นเป็นเรื่องที่น่าละอาย และแสดงให้เห็นว่าคนมองพฤติกรรมดังกล่าวในแง่ลบ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ยกหาง (ย฿กฯหางฯ)