หน้าหลัก
ยกย่าง
ย฿กฯย่างฯ
[ยกย่าง]

ก.เดิน; เตียว ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ยกย่าง (ย฿กฯย่างฯ)