หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ยกย่าง
อักษรล้านนา
ย฿กฯย่างฯ
เทียบอักษรไทย
[ยกย่าง]
ความหมาย

ก.เดิน; เตียว ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ยกย่าง (ย฿กฯย่างฯ)