หน้าหลัก
ยกขันเข้า
ย฿กฯขันฯเขั้า
[ยกขันเข้า]

ก.ยกขันข้าว - ยกสำรับอาหาร

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ยกขันเข้า (ย฿กฯขันฯเขั้า)