หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ยกขันคู
อักษรล้านนา
ย฿กฯขันฯระฯคู
เทียบอักษรไทย
[ยกขันครู]
ความหมาย

ดู...ยกครู

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ยกขันคู (ย฿กฯขันฯระฯคู)