หน้าหลัก
ยกขันคู
ย฿กฯขันฯระฯคู
[ยกขันครู]

ดู...ยกครู

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ยกขันคู (ย฿กฯขันฯระฯคู)