หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ยกก๊าง
อักษรล้านนา
ย฿กฯค้าฯงฯ
เทียบอักษรไทย
[ยกค้าง]
ความหมาย

ก.บอกไฟทะยานขึ้นจากค้าง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ยกก๊าง (ย฿กฯค้าฯงฯ)