หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ม๊อก
อักษรล้านนา
มัอฯก
เทียบอักษรไทย
[ม๊อก]
ความหมาย

น.ปืนใหญ่โบราณ ลำกล้องสั้น; อะม๊อก,อ่ำม๊อก ก็ว่า ว.เป็นผงละเอียด เช่น ซายม๊อก - ทรายที่เป็นผงละเอียด

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ม๊อก (มัอฯก)